Тест «Чи є у вас вигорання?»


 

«Чи є у вас вигорання?»

Діагностика професійного «вигорання» (К. Маслач, С. Джексон)

Дайте відповідь, як часто ви відчуваєте почуття, перераховані в кожному з пунктів опитувальника. Над відповідями довго не замислюйтесь, відповідайте, керуючись першим враженням.

Відповіді випробуваного оцінюються: 

0 балів- «ніколи»,
1 бал – «дуже рідко»,
2 бали – «іноді»,
3 бали – «часто»,
4 бали – «дуже часто»,
5 балів – «кожен день».

 

Оцініть твердження:

    1. Я відчуваю себе емоційно спустошення.

    2. Після роботи я відчуваю себе як «вичавлений лимон».

    3. Вранці я відчуваю втому і небажання йти на роботу.

    4. Я добре розумію, що відчувають мої підлеглі і колеги, і намагаюся враховувати це в інтересах справи.

    5. Я відчуваю, що спілкуюся з деякими підлеглими і колегами як з предметами (без теплоти і прихильності до них).

    6. Після роботи на деякий час хочеться усамітнитися від усіх і всього.

    7. Я вмію знаходити правильне рішення в конфліктних ситуаціях, що виникають при спілкуванні з колегами.

    8. Я відчуваю пригніченість і апатію.

    9. Я впевнений, що моя робота потрібна людям.

  10. Останнім часом я став більш «черствим» щодо тих, з ким працюю.

   11. Я помічаю, що моя робота робить жорстоким мене.

   12. У мене багато планів на майбутнє, і я вірю в їх здійснення.

   13. Моя робота все більше мене розчаровує.

   14. Мені здається, що я занадто багато працюю.

   15. Буває, що мені дійсно байдуже те, що відбувається здеякими моїми підлеглими і колегами.

   16. Мені хочеться усамітнитися і відпочити від усього і всіх.

   17. Я легко можу створити атмосферу доброзичливості та співпраці в колективі.

   18. Під час роботи я відчуваю приємне пожвавлення.

   19. Завдяки своїй роботі я вже зробив у житті багато дійсно цінного.

   20. Я відчуваю байдужість і втрату інтересу до чого, що радувало мене в моїй роботі.

   21. На роботі я спокійно справляюся з емоційними проблемами.

   22. Останнім часом мені здається, що колеги і підлеглі все частіше перекладають на мене вантаж своїх проблем і обов’язків.

 

Обробка результатів і інтерпретація:

Опитувальник має 3 шкали: «емоційне виснаження» (9 тверджень), «деперсоналізація» (5 тверджень) і «редукція особистих досягнень» (8 тверджень).

  • «Емоційне виснаження» – відповіді «так» по пунктах 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. (максимальна сума балів-54).
  • «Деперсоналізація» – відповіді «так» по пунктах 5, 10, 11, 15, 22 (максимальна сума балів–30).
  • «Редукція особистих досягнень» -відповіді так по пунктам 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 (максимальна сума балів-48). Чим більша сума балів по першій і другій шкалою окремо, тим більше у обстежуваного виражені різні сторони «вигорання». Чим менше сума балів по третьої шкалою, тим менше професійне «вигорання».

Інтерпретація результатів проводиться на підставі порівняння отриманих оцінок по кожній з субшкалі з середніми значеннями в досліджуваній групі або з демографічними даними, представленими в таблиці нижче. 

Рівні вигорання: