Підлітковий вік- що це таке і чому це важливо?


У підлітковому віці відбувається перехід від дитинства до юності і пов’язані з цим переходом зміни в фізичній, психічній і соціальній сферах.

У цей період яскраво виявляються прагнення до самостійності і властивих дорослим форм поведінки. Стосунки з дорослими, зокрема з батьками й педагогами, стають складнішими, особливо, коли старші не розуміють змін, які відбуваються в особистості підлітка, і продовжують ставитись до нього, як до дитини, хоч в цей час дитина переживає підліткову кризу.

Що таке підліткова криза?

Підліткова криза – це різка зміна всієї системи переживань підлітка, її структури і змісту. Закономірним явищем є протиставлення підлітка дорослим і активне завоювання нової позиції. Підліток нібито провокує заборони, щоб перевірити власні сили в подоланні цих заборон, розширити межі, які визначають його самостійність. Саме це зіткнення дає підлітку інформацію про себе, свої можливості, задовольняє потребу в самоствердженні.

Фази кризи підліткового віку:

– негативна (передкритична) – фаза руйнування старих звичок, стереотипів;

– кульмінаційна – фаза загострення протиріч;

– посткритична – фаза формування нових структур, побудови нових стосунків.

Варіанти перебігу вікової кризи:

– Криза незалежності проявляється в надмірній  впертості, негативізмі, знеціненні дорослих, протесті-бунті в родині та загалом у соціальному оточенні, надмірна чутливість до власних кордонів, що може проявлятися в вимогах не заходити до кімнати, не чіпати нічого з особистих речей тощо. В такій формі підліток намагається заявити :”Я вже не дитина, я дорослий і хочу відповідного ставлення до себе”.

– Криза залежності, проявляється, навпаки, в  надмірній слухняності, залежності від старших, регрес до старих інтересів, форм поведінки. В такій ситуації підліток ніби хоче удати, що нічого не міняється, все стабільно і ніби промовляє: “Я дитина і хочу нею залишатися”.

Для розвитку підлітка найбільш сприятливим є перший варіант, однак, як правило, в симптомах кризи існують обидві тенденції, одна з яких домінує.

Симптоми кризи підліткового віку:

– Зниження продуктивності навчальної діяльності (а також спроможності нею займатися) навіть у тих сферах, де підліток обдарований.

– Негативізм. Підліток ніби відштовхується від оточення, схильний до сварок, порушень дисципліни, переживаючи водночас внутрішнє занепокоєння, невдоволення, прагнення до самотності та самоізоляції.

– Різка зміна настрою та поява психосоматичних та фізіологічних симптомів, котрі погіршують самопочуття.

– Суперечливість спонукань, як приклад, бажання спілкуватися з батьками та водночас віддалятися і тримати дистанцію, відстоювати свої кордони.

– Також може виникати надмірна чутливість до думки оточення, поява депресивних переживань та думки про самогубство.

Але, поведінка підлітка під час кризи не обов’язково має негативний характер, негативізм у всьому спостерігається лише у 20% дітей, в інших або взагалі не зустрічається, або лише частково в певних ситуаціях.

Що важливо в період кризи?

Центральне місце в житті підлітка займає спілкування з однолітками, яке набуває такої цінності, що нерідко відтісняє на другий план і навчання, і навіть стосунки з рідними, що і відіграє важливу роль у розвитку особистості підлітка. До дружніх стосунків ставляться особливі вимоги: взаємна відвертість та розуміння, рівність, чуйність, здатність співпереживати, вміння зберігати таємниці… Саме тут (побудова стосунків з другом та дії в їхніх рамках) відбувається пізнання підлітком іншої людини і самого себе, розвиваються засоби такого пізнання як уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати вчинки друга та власні, бачити їх етичну сутність і оцінювати її, розширення уявлень про власну особистість та особу друга, зміни в оцінюванні інших та самооцінка…. Інтерес до однолітків протилежної статі сприяє розвитку вибіркової спостережливості: зауважуються навіть незначні зміни у поведінці, настроях, переживаннях та реакціях людини, яка подобається.

Характер спілкування з дорослими істотно впливає на особливості самооцінки підлітків. Цей вік характеризується емоційною нестабільністю та імпульсивністю поведінки. Підлітки часто спочатку діють, а вже потім думають про наслідки, хоча усвідомлюють при цьому, що варто було б вчинити навпаки. Тому дорослим,  які бажають зрозуміти підлітка, варто про це пам’ятати.

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна зробити такі висновки:

Для того аби допомогти своїй дитині якомога легше і краще пережити кризу підліткового віку, необхідно любити та приймати її такою, яка вона є з усіма недоліками та чеснотами. Вам варто навчитися активному слуханню та вміти в потрібний момент підставити своє міцне плече і щире серце. Також іноді необхідно проявити мудрість і терпіння. А от якщо виникають ситуації, з якими Ви не можете впоратися, чи не знаходите слушних слів для вираження своїх почуттів та емоцій, в нашому центрі ви завжди знайдете підтримку кваліфікованих спеціалістів, котрі допоможуть у вирішенні труднощів.